F. A. E. ” ZWARPOL” dostawcą przekładników typu JPTZ – F. A. E. „ZWARPOL” supplier of transformers type JPTZ

Fabryka Aparatów Elektrycznych ZWARPOL Sp. z o.o. jest dostawcą przekładników prądowych przepustowych pomiarowych i zabezpieczeniowych typu JPTZ dla producentów transformatorów oraz rozdzielnic gazowych GIS. Oferujemy przekładniki pracujące na amperozwojach od 75 do 3000 Azw i mocach od 2,5 do 60 VA w klasie od 0,2S do 0,5 dla przekładników pomiarowych oraz do 40 VA w klasie zabezpieczeniowej 5P i współczynniku ALF do 30. Przekładniki wykonywane są przy użyciu nowoczesnych materiałów nanokrystalicznych i amorficznych oraz taśm krzemowych zimnowalcowanych.
Przekładniki przeszły w 2015 roku próby typu w Instytucie Elektrotechniki.

Zapraszamy kontaktu z nami aby zapoznać się bliżej z naszą ofertą.

Fabryka Aparatów Elektrycznych ZWARPOL Sp. z o.o is a supplier of through type metering and protection current transformers JPTZ for manufacturers of transformers and gas switchgear GIS. We offer coil transformers operating at 75 to 3000 Azw, outputs of 2.5 to 40 VA, class of 0.2S to 0.5 for measuring transformers and up to 40 VA class 5P for protection devices with coefficient ALF up to 30. The transformers are performed using of modern nanocrystalline and amorphous materials, and cold rolled steel strips
Transformers passed in 2015 type tests at the ElectrotechnicalIntitute in Warsaw

We invite you contact us to look closer at our offer.

Posted in Aktualności.