F.A.E. ZWARPOL Sp. z o.o. – Kazachstan – Ałmaty

Kazachstan – Ałmaty:  spotkanie prezesa Jacka Rados z polskim konsulem

Posted in Aktualności.