F.A.E. ZWARPOL zrealizowała projekt budowy układów probierczych 110 kV

Firma ZWARPOL sfinalizowała projekt dotyczący wykonania  układów probierczych 110 kV dla firmy ABB Sp. z o.o.

W jego skład wchodzą: Transformatory probiercze TP12-110, Pulpity sterownicze PS10-250, Dzielniki napięcia DNC-110

Posted in Aktualności.