Drążek rozładowczy

Drążek rozładowczy składa się ze standardowego drążka izolacyjnego UDI oraz z ceramiczno-drazek rozladowczywęglowego rezystora WN wyposażonego w 2 haki manewrowe na obu końcach. Dolny hak mocowany w głowicy drążka połączony jest z linką uziemiającą. Górny hak zainstalowany na rezystorze służy do rozładowania pojemności obiektu po próbie, natomiast dolny hak do uziemienia obiektu.

Zastosowanie

Drążek rozładowczy przeznaczony jest do rozładowania i uziemienia urządzeń i obiektów o charakterze pojemnościowym poddawanych próbom wysokonapięciowym napięciem stałym (wyprostowanym).  Drążek rozła]dowczy jest zalecany dla użytkowników aparatów do badania kabli (ABK) jako wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo przeprowadzania prób kabli energetycznych średnich napięć.

 

 

 

 

Dane techniczne
Maksymalne napięcie70 kV
Maksymalna energia rozładowania18 kJ
Maksymalna pojemność rozładowywanaμF dla Umax = 70kV
10 μF dla Umax = 60kV
14 μF dla Umax = 50kV
Rezystancja rezystora rozładowczego56kΩ
Czas rozładowania˂10s
Tryb pracy rezystorarozładowanie pełnej energii (18kJ)  co 25 min, w sytuacjach awaryjnych dopuszczalne 2 następujące po sobie rozładowania bez uszkodzenia rezystora
Przyrost temperatury po absorpcji 18 kJ85°C
Linka uziemiająca5 m linki LgY 6mm2
Masa5 kg
Warunki środowiskowe pracyWykonanie napowietrzne
Temperatura otoczenia -20 ÷ +40OC
Wilgotność otoczenia max. 80%