Przewód WN

ABK wyposażenie opcjonalneprzewodwn

– kabel WN – ekranowany kabel z końcówkami oczkowymi do podłączenia zaciskiem WN  i zaciskiem ziemi aparatu ABK i zaciskiem krokodylowym do połączenia z żyłą badanego kabla.
– napięcie znamionowe kabla – 70kV DC
– długość kabla – 5m (inne długości do uzgodnienia