ABI

Aparat ABI-40 ma zastosowanie w laboratoriach badających dielektryki stałe oraz w dydaktyce.

Charakterystykaabi

Tester ABI-40 jest aparatem przeznaczonym do pomiaru napięcia przebicia próbek materiałów izolacyjnych w zakresie od 0 do 40kV. Sekwencja pomiarowa  realizowana jest automatycznie wg parametrów wprowadzanych przez  użytkownika.

– programowany, automatyczny przebieg próby z cyfrowym pomiarem i  rejestracją napięcia przebicia,

– przezroczysta pokrywa komory probierczej z ekranem EMC oraz czujnikiem zamknięcia,

– elektrody pomiarowe zapewniające jednakową siłę docisku każdej próbki,

– zintegrowane z elektrodami naczynie pomiarowe umożliwiające badanie próbki w oleju.

Dane techniczne

abid