DIS

Iskiernik przeznaczony jest do celów dydaktycznych w laboratoriach wysokiego napięcia. Może być wykorzystany do badania zjawisk zachodzących przy wyładowaniach WN w powietrzu lub do pomiaru wysokiego napięcia zgodnie z PN-EN 60052.

Charakterystyka

Iskiernik DIS-A składa się z zespołu elektrod osadzonych na izolacyjnych kolumnach przymocowanych do stalowej ramy wyposażonej w koła. Iskiernik ma elektrody usytuowane poziomo, jedna z elektrod jest stała, druga napędzana. Iskiernik może pracować w układzie symetrycznym lub niesymetrycznym (jedna elektroda uziemiona), przy pracy niesymetrycznej zaleca się uziemienie elektrody napędzanej. Iskiernik posiada blok sterowania zawierający układ zasilania napędu elektrody oraz układ pomiaru odstępu elektrod z wyświetlaczem LED. Wyposażeniem iskiernika są elektrody ostrzowe, oraz elektrody kuliste o średnicach 20mm, 50mm i 62,5mm (zgodnie z PN-EN 600520).

  • napięcie znamionowe: 100kV
  • napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia:  120kV
  • układ elektrod: poziomy (symetryczny)
  • nastawianie odstępu elektrod: silnikiem
  • pomiar odstępu elektrod: enkoder z wyświetlaczem LED
  • napięcie zasilania układu napędu i pomiaru: 230V 50Hz
  • maksymalny odstęp elektrod : 200mm

 

iskiernik modelujący DIS-A Pulpit sterowniczy