Wskaźniki napięcia


Stanowisko do badania wskaźników napięcia typu SW1 i SW2

Charakterystyka

Stanowisko składa się z konstrukcji wykonanej z rur  PVC, na której na stałe zamocowany jest pierścień oraz elektroda z kulą. Położenie kuli może być zmieniane w stosunku do pierścienia. Do stanowiska należy doprowadzić napięcie przemienne o wartości zależnej od  typu badanego wskaźnika. Badania wykonać zgodnie z normą
PN-IEC 61243-1:2007 oraz wytycznymi producenta wskaźnika.

Stanowisko do badania

Wymiary stanowiska:

SW1 wysokość 2040 mm, pierścień f550 mm, kula f60
SW2 wysokość 3230 mm, pierścień f1050 mm, kula f100

Zastosowanie

Stanowisko SW1 przeznaczone jest do sprawdzania poprawności działania wskaźników napięcia typu pojemnościowego wykonanych zgodnie z normą  PN-IEC 61243-1:2007 dla napięć do 52 kV, zaś stanowisko SW2  dla wskaźników na napięcia powyżej 52 kV

Zalety

  • Wyjątkowo lekka i stabilna konstrukcja
  • Łatwość przemieszczania
  • Wysoka trwałość i stabilność wymiarów w funkcji czasu
  • Łatwe podłączenie do układów UP2 firmy Zwarpol
  • Możliwość badania wskaźników z przedłużaczem lub bez