UP6JAC

Układy probiercze UP6AC zbudowane są na bazie transformatorów serii TP6J oraz  Transformator TP6Jpulpitu sterującego w formie walizki typu PS3-250 (o mocy do 3kVA) lub stacjonarnego pulpitu typu  PS6-250 ( o mocy 6 kVA ).Pulpit PS3-250 wyposażony jest w autotransformator regulacyjny z ręcznym napędem, układy pomiaru napięcia oraz prądu z miernikami analogowymi oraz układy sterowania i zabezpieczeń, natomiast pulpit PS6-250 wyposażony jest w autotransformator regulacyjny z napędem silnikowym pracującym pod kontrolą sterownika mikroprocesorowego spełniającego  jednocześnie funkcje pomiarowe ( z cyfrowym odczytem parametrów i mierzonych wielkości ), sterownicze i zabezpieczające. Sterownik umożliwia programowanie wartości napięcia, prędkości podnoszenia napięcia oraz czasu trwania próby.   Pomiar wysokiego napięcia może być zrealizowany poprzez dzielnik napięcia, odczep pomiarowy o przekładni 1:1000 wyprowadzony z obwodu WN  lub pomiar napięcia strony pierwotnej. 

ZastosowaniePS6-250

Układy te są przeznaczone do badań wytrzymałości dielektryków napięciem przemiennym. Wykorzystywane są głównie w laboratoriach wysokiego napięcia jednostek naukowo-badawczych lub komórek kontroli jakości.

 

 

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:PS3-250

Układy wyposażone są w komplet przewodów łączeniowych i zasilających o długości odpowiednio 5 m oraz 1,5 m (układ o mocy 3kVA) lub 10m oraz 10 m (układ  o mocy 6kVA) (inna długość przewodów po uzgodnieniu).

Wyposażenie opcjonalne (należy uwzględnić w zamówieniu):

-drążek uziemiający

-automatyczny uziemnik zwierający do ziemi zacisk WN kiedy zasilanie transformatora jest wyłączone.

 

Dane techniczne

TypUP6J-40ACUP6J-60ACUP6J-75ACUP6J-100ACUP6J-120ACUP6J-150AC
Napięcie zasilania 50 Hz\1V230230230230230230
Napięcie wtórne\2kV20-4030-6037,5-7550-10060-12075-150
Prąd maksymalny ciągłyz pulpitem PS250-3
z pulpitem PS250-6
mA
mA
75
150
50
100
40
80
30
60
25
50
20
40
Prąd maksymalny 15-minz pulpitem PS250-3
z pulpitem PS250-6
mA
mA
90
180
60
120
48
96
36
72
30
60
24
48
Napięcie probiercze 50 HzkV487290120144180
Masa pulpitukg25 (PS3-250) / 100  (PS6- 250)
Masa  transformatorakg180180180220250250

1 dostępne są układy probiercze zasilane z napięcia 400 V ( inne na specjalne zamówienie)

2 przełączanie zakresów – opcja  (jak w karcie katalogowej TP6J) –  należy podać w zamówieniu