Układy wielkoprądowe – High current test sets

Układy wielkoprądowe przeznaczone są do wymuszania w badanych elementach torów prądowych (szyn zbiorczych, przewodów, kabli, połączeń szyn i aparatów) dużych wartości prądów. Służą do badania strat mocy i energii oraz obciążalności prądowej wybranych elementów oraz do długotrwałych prób grzania układów elektroenergetycznych, a także do prób przekładników prądowych i przekaźników nadprądowych w układach elektroenergetycznych.

Znajdują zastosowanie w laboratoriach jednostek naukowo badawczych oraz komórek kontroli jakości.

Charakterystyka
 • Układ składa się z transformatora wielkoprądowego (typu TW25 lub TW75), szafy zasilającej, panelu sterowniczego oraz transformatora regulacyjnego (typu TRP10 lub TRP70), lub opcjonalnie regulatora falownikowego
 • Zakres prądów do 10 kA;
 • Maksymalna moc zmanionowa 52,5 kVA (1 godz.-75 kVA)
 • Sterowanie układem odbywa się przy pomocy panelu sterowniczego lub walizki i szafy sterowniczej, zawierającej sterownik mikroprocesorowy oraz cyfrowe mierniki prądu i napięcia. Sterownik umożliwia sterowanie transformatorem regulacyjnym lub falownikiem zasilającym transformator wielkoprądowy, programowanie wartości prądu, oraz czasu trwania próby;
 • Pomiar prądu odbywa się za pomocą uzwojeń pomiarowych transformatora wielkoprądowego;
 • Możliwe jest skonfigurowanie zestawu trójfazowego  ze wspólnym panelem sterowania.
Zalety
 • Sterowanie ręczne lub automatyczne, według programu użytkownika;
 • Pomiar prądów zintegrowany z transformatorem wielkoprądowym;
 • Możliwość zastosowania autotransformatora bezszczotkowego lub regulatora falownikowego
 • Możliwość wykonania panelu sterowniczego w obudowie Rack 19″ lub w walizce;
 • Komplet przewodów silnoprądowych dla różnych zakresów prądu;
 • Ergonomiczna budowa ułatwiająca poprawne przeprowadzenie prób;
 • Parametry procesu produkcji zgodne z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.

 

Przykładowe wykonania układów wielkoprądowych

  Jednofazowy zestaw TW25 z regulatorem TRP10,  szafą i walizką sterowniczą (prąd max. 5400A, moc krótkotrwała 25kVA)

wielko1

Układ trójfazowy UPW30-5 z autotransformatorami TRP10 (prąd max. 3x 5000A, moc ciągła 3x10kVA, moc krótkotrwała 3x25kVA)

wielko2

Układ trójfazowy UPW180-8 z falownikami (prąd max. 3x 8000A, moc ciągła 3x60kVA)

wielko3

 

Układ do badania bezpieczników UBB ( Transformator wielkoprądowy TW100, Szafa sterownicza, Pulpit sterowniczy )

TW-100         szafa sterownicza        Pulpit sterowniczy