Generatorowe

Przekładniki przepustowe – Generatorowe

Przekładniki są przeznaczone do zasilania obwodów prądowych przekaźników i mierników w układach zabezpieczających i pomiarowych generatorów energetycznych.

pgen