Wielkoprądowy HCTTP

Przekładnik wielkoprądowy HCTTP ( High Current Transformer for Transient Performance ) do transformatora zwarciowego prądu probierczego w stanach przejściowych.

Parametry przekładnika
Znamionowy prąd pierwotny Ipr(1-2-5-10-20-50) kA
Znamionowy prąd wtórny Isr2 A, 5A
Moc znamionowa Sr20 VA,
Klasa dokładności przekładnika pomiarowego0,2 ( w zakresie Ip=(5-120 )% Ipr)
Praca ciągładla Ipr do 20 kA