Drążki

Wykorzystując produkowane przez siebie stanowiska probiercze ( okresowo kalibrowane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie ) wykonujemy badania drążków elektroizolacyjnych. Badania te należy przeprowadzać co roku.

 

drazki