Dywaniki

Wykorzystując produkowane przez siebie stanowiska probiercze ( okresowo kalibrowane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie ) wykonujemy badania dywaników elektroizolacyjnych. Badania te należy przeprowadzać co 2 lata a biorąc pod uwagę intensywność eksploatacji częściej.